دوره اسراییل شناسی 1
41%
تخفیف

دوره تخصصی و جامع اسرائیل شناسی: سطح 1

مسائل دشمن را به صورت علمی فرا بگیرید و به صورت حرفه ای تحلیل کنید!

برای اولین بار در کشور *** فرصت ویژه دشمن شناسی ***

3
قیمت اصلی 1,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 650,000 تومان است.
35%
تخفیف

دوره تخصصی و جامع اسرائیل شناسی: سطح 3

اسرائیل شناسی سطح سه برای اولین بار در کشور! اصلی ترین دشمن جهان اسلام و ایران را بهتر از کشور…

0
قیمت اصلی 1,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 850,000 تومان است.
اسراییل 4
35%
تخفیف

دوره تخصصی و جامع اسرائیل شناسی: سطح 4

دوره اسرائیل شناسی برای اولین بار در کشور! اصلی ترین دشمن جهان اسلام و ایران را بهتر از کشور خودتان…

0
قیمت اصلی 1,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 850,000 تومان است.
اسراییل شناسی 5
47%
تخفیف

دوره تخصصی و جامع اسرائیل شناسی: سطح 5

دوره تخصصی و جامع اسرائیل شناسی برای اولین بار در کشور! اصلی ترین دشمن جهان اسلام و ایران را بهتر…

0
قیمت اصلی 1,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,000,000 تومان است.
اسراییل شناسی 2
35%
تخفیف

دوره تخصصی و جامع اسراییل شناسی : سطح 2

برای اولین بار در کشور! اصلی ترین دشمن جهان اسلام و ایران را بهتر از کشور خودتان بشناسید و تحلیل…

0
قیمت اصلی 1,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 850,000 تومان است.